...

Przez ponad 20 lat istnienia Szkoły Jazdy Subaru zorganizowaliśmy wiele wspaniałych i różnorodnych imprez, które przeszły do historii! Były wśród nich zloty, „starcia”, szkolenia i treningi, w których wzięło udział wielu fanów i użytkowników marki Subaru i nie tylko. Cały czas prężnie działamy i organizujemy pełne emocji imprezy na najwyższym poziomie, nierzadko z udziałem znamienitych gwiazd. Cieszymy się, że możemy wspierać Waszą pasję!

Zobaczcie niektóre z naszych realizacji.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.