...

Choć zima w tym roku tak naprawdę jeszcze nie pokazała swojej siły, w Szkole Jazdy Subaru mieliśmy już okazję zrealizować zajęcia w typowo zimowej scenerii. Nie tylko temperatura sprawiły, że zajęcia doskonale odzwierciedlały trudne warunki drogowe.

Cały ośrodek szkoleniowy pokryty był kilkucentymetrową warstwą świeżego puchu. Klasyczne zajęcia kursu I stopnia zmodyfikowane zostały na życzenie Klienta o elementy techniki jazdy zimą. Ilość poślizgów zarówno przedniej jak i tylnej osi, ćwiczeń jego opanowania czy wykorzystania dostępnych systemów z zakresu bezpieczeństwa czynnego nie miały końca. „Ciężka praca” – tak na zakończenie zajęć wyraził się jeden z uczestników przyznając jak wiele jeszcze przed nim, aby zapanować w pełni nad samochodem. W ziemie wiele osób ciepło zaczyna myśleć o podnoszeniu swoich umiejętności prowadzenia, podniesieniu własnego i bliskich bezpieczeństwa. Szkolenie do powolny proces, ale już po pierwszych próbach widzimy jego sens. To już wspaniały początek i nasz wspólny wielki sukces!

Szkolenie odbyło się na samochodach zapewnionych przez SJS.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.