...

30 lipca 2022r. Szkoła Jazdy Subaru po raz dziesiąty w historii zorganizowała Ogólnopolski Zlot Właścicieli Samochodów Subaru Impreza. Event odbył się na Torze Kielce i zgromadził wyborną grupę ludzi, których pasją są te właśnie samochody. Gościem specjalnym wydarzenia był Maciej Wisławski. Zobaczcie relację z jubileuszowej edycji imprezy!

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.