...

Długość dużej pętli: 1,05 km
Płyta poślizgowa pierścieniowa: ø 68 m,
Płyta poślizgowa prostokątna: 150 x 50 m,
Ilość zakrętów: 16
Różnica wzniesień: 5 m

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.