...

Płyta poślizgowa prostokątna: 8m x 75m
Szerokość: 10 – 14 m
Długość dużej pętli: 4160 m
Długość małej pętli: 1140 m
Długość toru kartingowego: 900 m
Zakręty: 16
Najdłuższa prosta: 450 m
Różnica wzniesień: ok. 59,2 m

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.