...

Podczas gali Fleet Derby 2013 która odbywa się w minioną środę w Hotelu Intercontinental w Warszawie otrzymaliśmy kolejne prestiżowe wyróżnienie. Szkoła Jazdy Subaru poprzez swój wkład w promowanie bezpieczeństwa na polskich drogach otrzymała tytuł „Usługi Flotowej Roku” – Dziękujemy! To dla nas wielkie wyróżnienie tym bardziej, że poparte ono było zarówno opiniami ekspertów jak i głosowaniem wśród fleet managerów.”

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.