...

Pierwszy kwartał to zawsze czas podsumowań minionego roku. W plebiscycie Fleet Awards organizowaliśmy przez poczytny, branżowy magazyn Flota, w kategorii Bezpieczeństwo wyróżnienie zdobyła Szkoła Jazdy Subaru. To dla nas ogromny zaszczyt. Zaszczyt tym większy, iż okazała statuetka trafiła do SJS z ogromną przewagą głosów jakie oddali na nasz menedżerowie flot z całej Polski. Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia. Z jednej strony jest ono dla nas potwierdzeniem tego, że obraliśmy właściwą drogę w dążeniu do najwyższej jakości usług, z drugiej zaś stanie się doskonałym motywatorem, aby nie ustawać w dalszym rozwoju. Dziękujemy!”

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.