...

O tym jak ważne jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym wiemy wszyscy. O tym jak wiele osób na co dzień pracuje nad jego ciągłą poprawą, wyznaczaniem standardów, poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań wiedzą jednak tylko nieliczni. W minionym tygodniu, na Torze Slovakiaring odbyła się międzynarodowa konferencja dotycząca zagadnień BRD. W zorganizowanej pod patronatem Unii Europejsckiej konferencji brali udział przedstawiciele instytucji rządowych, policji jak i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa na drogach Czech, Słowacji, Austrii, Węgier oraz Polski. Przedstawiciele SJS jako jedyni z Polski brali w niej czynny udział. Nasz instruktor Janusz Dudek wspomagany przez przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji wygłosił ciekawy, 30 minutowy referat o sytuacji na polskich drogach jak i działaniach na rzecz ich poprawy.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.